Voorbeelden van regels

 Home  Subhoek

Net als in het dagelijks leven spelen ook binnen de BDSM regels een belangrijke rol. In tegenstelling tot het dagelijks leven waar de meeste regels voor iedereen hetzelfde zijn kunnen in de BDSM wereld de regels van Dominant tot Dominant verschillen en ook bij verschillende soorten spel anders zijn.
Regels worden door de Dominant aan de onderdanige opgelegd om diens vrijheid en of gevoel van zelfbeschikking te beperken en daarmee het gevoel van onderdanigheid te versterken. Behalve voor het beperken van vrijheid kunnen regels ook dienen om bepaalde vormen van gedrag aan of af te leren, de interactie tussen Dominant en sub makkelijker te maken of om de sub houvast te bieden als die noodgedwongen zelf beslissingen moet nemen. Regels of beter gezegd het overtreden van regels word ook gebruikt als rede om een sub te kunnen straffen. Dit gebruik van de regels verklaart het nut van veel op het eerste gezicht nogal zinloze regels die zuiver gemaakt zijn omdat ze makkelijk overtreden kunnen worden als de sub niet oplet.

Hieronder volgen enkele algemene voorbeelden van dingen en activiteiten die veel voorkomen in regels. Ik heb de formulering ervan bewust algemeen gehouden omdat iedere Dominant een andere manier van het opstellen van regels gebruikt. Iedere activiteit zal een kleine uitleg bevatten en eventueel in cursief mijn eigen commentaar erbij.

 

Met twee woorden spreken (U of meester moeten zeggen):
Veel dominanten hebben de regel (of misschien kan ik beter zeggen eis) dat ze met U of Meester / Meesteres aangesproken dienen te worden. Maar ook dat er met twee woorden gesproken word. Het antwoord op een vraag is dus niet b.v. "Ja" maar "Ja Meester" en in sommige gevallen zelfs "Meester, Ja Meester"
Het kan nog een stapje verder gaan waarbij bijvoorbeeld op bijeenkomsten met meerdere Dominanten en subs iedere Dominant als Meester of Meesteres aangesproken dient te worden door iedere sub.

Persoonlijk neem ik het niet altijd even nauw met de regels op dit gebied. Het hangt een beetje van de slavin en het soort contact wat we hebben af. Ik beperk het meestal tot U en het woord meester bij de antwoorden Ja, Nee en Dank u tijdens onderdanige privé momenten. Maar op ontspannen momenten (b.v. samen op de bank TV kijken) of in het openbaar ben ik gewoon een je en heet ik Martin hoewel ik er geen moeite mee heb als een slavin op een dergelijk moment haar onderdanigheid toont door Meester te zeggen.

 

Geen ik mogen zeggen:
In gevallen waar het de sub niet langer is toegestaan om een eigen persoonlijkheid te hebben (een eigen ik) is er vaak een regel dat de sub de woorden "ik", "mij", "mijn", enz niet mag gebruiken. In plaats daarvan moet dan "zij", "deze slavin" of zelfs "het" gebruikt worden.
Een regel die het maken van fouten in het begin erg makkelijk maakt en dus veel straf oplevert. Maar ook een regel die voor vernederende vergissingen kan leiden in het dagelijks leven (op bijvoorbeeld werk of in omgang met niet bdsm vrienden of familie)

Spreekverbod:
Soms is er een regel die het de sub verbied om te praten of zelfs geheel om haar stem te gebruiken (dus ook niet kleunen en zo). Vooral voor subs die in het dagelijks leven erg druk zijn en veel praten kan een dergelijke regel erg moeilijk zijn (en dus veel straf op leveren).

Zelf gebruik ik een spreek verbod meestal als straf. Bijvoorbeeld voor een sub die me heeft uitgescholden.

 

Beperking van stemvolume:
Sommige Dominanten hebben een regel die voorschrijft dat een sub niet hard mag praten of gillen of zelfs alleen maar mag fluisteren. Behalve dat dit de sub beperkt om zich verbaal uit te drukken kan het ook erg handig zijn op plaatsen waar het geluid van de sub ongewenst de aandacht kan trekken van niet bdsm mensen in de omgeving.

Bij mij geld over het algemeen dat een sub niet luider mag zijn dan normaal spraak niveau.

 

Toestemming doen behoefte:
Iedereen kan zich van zijn schooltijd herinneren dat je aan de docent moest vragen of je naar de wc mocht. Binnen de BDSM wordt ditzelfde heel veel toegepast. Het wegnemen van de controle over of en wanneer je naar de wc kunt maakt je erg afhankelijk van de wil van je Dominant.
Vaak is het gevolg van deze regel dat ook de manier waarop je vervolgens je behoefte mag doen bepaald word door de dominant. Dus bijvoorbeeld onder toezicht op de wc, in een emmer, in een luier, in de tuin, enz.

Zelf gebruik ik deze regel bijna altijd. Niet alleen vanwege het wegnemen van de controle maar ook omdat subs over het algemeen snel doorhebben op welke momenten toestemming makkelijker gegeven wordt. Daardoor leren ze snel te gaan op momenten dat het mij uitkomt.

 

Toestemming vragen voor eten en drinken:
Net als bij het naar de wc gaan is ook de eerste levens behoefte van eten iets dat een enorm confronterend gevoel van beperking op legt als het beslissen over waar, wanneer en wat er gegeten mag worden niet meer in eigen beheer is.
Ook hier geld de toevoeging dat de Dominant waarschijnlijk ook hoe er gegeten word zal bepalen. B.v. met je handen, met je handen op je rug, uit een pak op de vloer, of gevoerd door de Dominant (uit zijn hand eten).

Bij verder gaande vormen van onderwerping pas ik meestal één of meerdere regels rond voedsel toe.

 

Verbod op bepaalde soorten voedsel:
Het verbieden van bepaalde soorten voedsel is ook een veel toegepaste versie van regels rond voeding. Vaak worden dingen waarvan de sub geniet verboden zodat ze als traktatie bij goed gedrag gebruikt kunnen worden. Maar ook als de dominant de sub wil laten afvallen zonder dit ook werkelijk te zeggen werkt dit soort regels goed. Een wat verder gaande worm van deze regels kan erg confronterend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbieden van vast voedsel.

 

Dominant niet in de ogen mogen kijken:
Bij veel Dominanten is het de sub verboden om in de ogen van de Dominant te kijken en dienen de ogen dus altijd onderdanig naar beneden te kijken.

Een regel die ik niet toe pas omdat ik oogcontact zelf een belangrijke bron van informatie vind. Dus meestal is er bij mij een omgekeerde regel die zegt dat de sub me aan moet kijken als ik tegen haar praat.

 

Toestemming vragen voor het hebben van een orgasme:
Bij de meeste Dominanten moet de sub toestemming vragen om een orgasme te mogen hebben. Dit om aan te geven dat een sub alleen tot een ultiem hoogtepunt mag komen als de dominant dat goed vind.

Ook bij mij een min of meer standaard regel die bij iedere vorm van onderdanigheid wordt toegepast.

 

Kleding voorschriften:
In veel gevallen zal een Dominant de sub voorschrijven bepaalde kleding te dragen of juist verbieden om bepaalde kleding te dragen. De invulling van regels op dit gebied varieert sterk van Dominant tot Dominant en heeft helemaal met diens smaak te maken.

Zelf vind ik dat kleding ook bij een sub moet passen. Tenslotte staat niet iedereen alles. Maar door mijn lengte zijn in ieder geval hoge hakken meestal niet zomaar toegestaan. Daarnaast vind ik een kol op kleding erg mooi en misschien ook wel opwindend dus als de sub er een kan hebben zijn die in de winter meestal voorschrift.

 

Verbod op contact met andere dominanten:
Veel dominanten passen een of andere vorm van een verbod toe op het hebben van contact met andere dominanten. Dat kan zijn omdat ze invloed van andere dominanten op de training van de sub verwarrend vinden. Maar het heeft er vaak ook een beetje me te maken dat het bedrijven van bdsm met een andere Dominant zonder dat je eigen Dominant daarvan weet te vergelijken is met vreemd gaan in het dagelijks leven.
Sommige sites beweren dat regels op dit gebied een teken zijn van een "fake" Dominant omdat deze met de regels de sub zou proberen te isoleren en zo tot onderdanigheid te dwingen. Om eerlijk te zijn vind ik dit nogal een beledigende uitspraak naar subs doe. Net of ze zonder contact met andere dominanten zelf niet na zouden kunnen denken. Maar ze hebben wel gelijk zodra er ook sprake is van een verbod op contact met familie en vrienden.

Zelf hanteer ik voor subs waarmee het contact verder gaat dan zomaar losse ontmoetingen meestal de regel dat ze toestemming moeten vragen om contact te hebben met een andere Dominant. Ofwel dat stiekem contact verboden is.
Waarbij informatief contact (dus praten over bdsm) meestal is toegestaan maar het aannemen van opdrachten niet.
Daarbij probeer ik contact met andere subs juist te stimuleren omdat die mijn sub kunnen helpen met het verwerken van de geestelijke problemen die ze kan hebben met haar onderdanigheid. En omdat een sub ook af en toe een luisterend oor nodig heeft dat bekent is met bdsm. Voor dit laatste is ook informatief contant een andere dominant soms een goede zaak. Zelf chat ik ook regelmatig informatief met subs die een vaste Dominant hebben. Dat is heel leerzaam omdat de gevoelens die zij uiten mij weer helpen de gevoelens van mijn eigen sub beter te begrijpen.

 

Toegankelijk moeten zijn:
Een regel die min of meer symboliseert dat het lichaam van de sub eigendom is van de Dominant. De regel houd in dat de sub op ieder gewenst moment toegankelijk (seksueel maar ook eventueel visueel en verbaal) moet zijn voor de dominant. Dat betekent dat ze haar mond, anus en vagina altijd toegankelijk moeten zijn wat inhoud dat ze altijd een rok zonder slip moet dragen maar ook haar mond niet helemaal mag sluiten en haar benen niet over elkaar mag doen. Bij verbaal komt daar nog bij dat ze haar oren niet mag bedekken (vingers in haar oren).

Een regel die ik bij verder gaande onderdanigheid meestal toepas. Maar die om praktische redenen enkele uitzonderingen kent.

 

Toestemming gebruik meubels:
Veel Dominanten gebruiken regels die het gebruik van meubels op een of andere manier aan banden leggen. Het doel hiervan is meestal om de sub ermee te confronteren dat haar status lager is dan die van een mens en haar plaats dus op de vloer is. Maar er kunnen ook andere redenen voor zijn. Daar heeft iedere dominant eigen gedachten over.

Meestal heb ik wel een of andere regel op het gebied van meubels maar hoe streng die is hangt helemaal van de sub en het doel wat ik met haar wil bereiken af.