Mijn gedachte over onderdanigheid

Mijn Profiel

Als dominant ben ik op BDSM gebied een groot aanhanger van wat in het engels zo mooi aangeduid word met: “Safe, Sane and Consensual”. De eerste twee Safe (veilig) en Sane (met gezond verstand) zijn soms binnen de BDSM afhankelijk van ervaring en persoonlijke voorkeur enigszins rekbaar. Immers dat wat de één heel normaal vind kan de ander ronduit bizar en gevaarlijk vinden. Dit is de reden waarom er tussen Dom en sub afspraken gemaakt worden over grenzen.
Consensual heeft echter maar één echte betekenis “met onderling / wederzijds goedvinden”. Dit wederzijds goedvinden is wat het verschil maakt tussen BDSM en mishandeling / onderdrukking.
Om deze rede maak ik dan ook verschil tussen iemand die onderdanig is en iemand die aan mij onderdanig is.
Ik beschouw een sub of slavin als onderdanig aan mij als ik met haar of haar dominant heb afgesproken dat ze voor bepaalde of onbepaalde tijd mij zal gehoorzamen. Alleen dan heb ik in mijn ogen het recht om te beslissen wat ze wel en niet mag, haar opdrachten te geven, haar te straffen, enz.

Is deze afspraak er (nog)niet dan beschouw ik de persoon als iemand met onderdanige gevoelens (sub zonder dominant) of iemand die onderdanig is aan een andere dominant. Deze mensen weten zelf heel goed wat wel en niet mag dat hoef ik niet voor ze te bepalen. Ze kunnen van mijn kant vragen verwachten maar eigenlijk geen opdrachten. Behalve ze vragen mij met rust te laten of ze negeren zijn er geen straffen mogelijk. Dat laatste betekend dat rellen of mij uitdagen om een reactie op te wekken (behalve irritatie) waarschijnlijk niets op zal leveren. Ik verwacht door iemand die onderdanig is met respect behandeld te worden en dat hij of zij zich houd aan de algemeen geaccepteerde gedragsregels / etiquette voor subs. Afgezien daarvan zijn subs verder vrij om mij aan te spreken, vragen te stellen of aan te geven dat ze interesse in mij hebben.

 

Feb. 2007